Logo

Berżniki

berżniki

Było tu niegdyś uroczysko leśne, którego nazwa pochodziła od litewskiej nazwy brzozy. W 1510 roku namiestnikiem przełomskim został Michał Jurewicz Pac. Pod jego władztwem szybko nastąpiła kolonizacja puszczy. To on założył dwór i wybudował obok kościół - które dały początek wsi Berżniki.Później bezpośredni zarząd nad okolicą - po śmierci Paca - przejęła Królowa Bona. Do dziś wzgórze z cennymi zabytkami ludowej zabudowy, nazywane jest jej imieniem. Dzięki działaniom królowej w latach 1547-1557 założono miasto, które otrzymało prawa magdeburskie. Dwór zbudowany przez Paca był wówczas siedzibą zarządu majątku, a później przez 200 lat starostwa berżnickiego. Prawa miejskie Berżnikom zostały odebrane przez Prusaków w 1805 roku. Od tego czasu miasteczko podupadło. Dużym ciosem było również zlikwidowanie w końcu lat siedemdziesiątych XX w. gminy.Prawo Magdeburskie - prawo niemieckie pochodzące z miasta Magdeburga. Pod tą nazwą występowała kompilacja XII-wiecznych praw dotyczących organizacji i działania miast. Zbiór ten od XVI wieku stał się podstawą lokacji miejskich i wiejskich w polsce. Tłumaczenie polskie ukazało się w 1581 staraniem syndyka lwowskiego P. Szczerbca. Pierwszymi miastem, które przyjęło to prawo była Złotoryja, później Lwówek i Chełmno, a za nimi Wrocław i Kraków (przed 1300 rokiem).


Informacje zaczerpnięto z :

  • S.Maciejewski "Po ziemi Suwalskiej"
  • S.Maciejewski "Szlakami Północnej Suwalszczyzny"
  • I.W. Baturowie "Po ziemi Augustowskiej"
  • W.Batura "Szlakami Południowej Suwalszczyzny"
  • J.Bacewicz "Podstawy wiedzy regionalnej ziemia suwalska"

CENA PLN
30.00 os/noc
CENA PLN
45.00 os/noc
CENA PLN
70.00 os/noc

Noclegi w okolicy - Berżniki

CENA PLN
300.00 os/noc
CENA PLN
0.00 os/noc
CENA PLN
200.00 os/noc
CENA PLN
200.00 os/noc
Top