Logo

Giby

giby

                  Wieś Giby dawniej nosiła nazwę Heret tak jak i pobliskie jezioro. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1594 roku. Osada została założona przez osoczników, którzy zajmowali się opieką nad puszczą królewską (chronili zwierzynę łowną, ścigali nielegalne wyręby lasów oraz wywóz płodów leśnych). W niedługim czasie wieś stała się największą w okolicy wsią osocką. Na początku XVII wieku był tu młyn i karczma, oraz od 1640 roku rudnia Milewskich. Kilka kilometrów na północ od Gib znajduje się nadleśnictwo Pomorze, które było od połowy XVI wieku siedzibą nadleśniczych przełomskich i stanowiło centrum zarządzania Puszczą.
Na samym obrzeżu Gib, przy drodze w kierunku Sejn jest ustawiony pomnik - głazowisko dla uczczenia ofiar obławy lipcowej, dokonanej w 1945 roku przez NKWD. Jego projekt wykonał wybitny twórca Andrzej Strumiłło, który w latach osiemdziesiątych osiadł w Maćkowej Rudzie. Każdy kamień instalacji symbolizuje jedną ofiarę tej zbrodni. 

Przyczyną dla której pomnik ten zanalazł tu swoje miejsce jest odnalezienie cmentarzyka w 1987 r., w którym - domniemywano- zostały pochowane zwłoki ofiar obławy. Niestety, badania tego nie potwierdziły. Były to tylko mogiły zmarłych w pobliskim polowym szpitalu Niemców. Prawdziwych mogił tamtej zbrodni nie odnaleziono do tej pory i los aresztowanych prawie 600 osób nie został wyjaśniony.Kościół pod wezwaniem św. Anny, został przeniesiony ze wsi Pogorzelec w 1982 r. Była to molenna staroobrzędowców, zbudowana w 1913 r., a po ich rozproszeniu w latach 1940-1945, zaniedbana i zdewastowana.Wnętrze kościółka zostało zaaranżowane przez znanego artystę z Smolan - Jerzego Śrzednickiego. Szczegónie zwraca uwagę piękna droga krzyżowa - w postaci płaskorzeźb, oraz tradycyjne "puszczańskie" ozdobienie wnętrza porożem zwierząt.

W pobliżu Gib na północnym brzegu jeziora Pomorze znajduje się grodzisko Jaćwingów. Innym ciekawym miejscem jest polana na wzgórzu tzw. "Uroczyskiem Wielki Bór". Znajduje się tam osiem starych dębów, z których jeden "świecznik" jest w formie świecznika z rozległymi konarami. Dęby te są oznakowane i wpisane jako pomniki przyrody. Miejscowość sąsiaduje z Rezerwatem Pomorze należącym do Puszczy Augustowskiej. Jest tu mnóstwo starych drzew  200-letnich oraz pozostałości dawnego grodziska Jaćwingów. W miejscowości znajdują się 4 ośrodki wypoczynkowe i mnóstwo kwater agroturystycznych.
Informacje zaczerpnięto z :

  • S.Maciejewski "Po ziemi Suwalskiej"
  • S.Maciejewski "Szlakami Północnej Suwalszczyzny"
  • I.W. Baturowie "Po ziemi Augustowskiej"
  • W.Batura "Szlakami Południowej Suwalszczyzny"
  • J.Bacewicz "Podstawy wiedzy regionalnej ziemia suwalska"

Noclegi w okolicy - Giby

CENA PLN
35.00 os/noc
Top