Logo

Jaminy

jaminyJaminy to duża wieś, przedsiółek Biebrzańskiego Parku Narodowego, przed wojną siedziba gminy Dębowo. Wieś wzięła swoją nazwę od Puszczy Jaminy - fragmentu Puszczy Nowodworskiej. Nad rzeczką Jaminą w XVII wieku powstała Ruda Jaminy Stanisława Reszki. Około 1703 roku, przejął te tereny - możliwe że bezprawnie - Kazimierz Krzysztof Sienicki, miecznik litewski, generał artylerii. Pozabierał okolicznym dzierżawcom łąki i pozakładał wsie. Niszczejącą rudnię przekształcił w młyn. Rozbudował osadę Jaminy i postawił w niej dwór. W czasie wojny północnej Sienicki trafił do niewoli rosyjskiej i w 1711 roku zmarł na Syberii. Po jego śmierci, dobra przechodziły z rąk do rąk, i wiele mieszkających tu rodzin szczyci się dziś szlacheckimi koligacjami i herbami.
Informacje zaczerpnięto z :

  • S.Maciejewski "Po ziemi Suwalskiej"
  • S.Maciejewski "Szlakami Północnej Suwalszczyzny"
  • I.W. Baturowie "Po ziemi Augustowskiej"
  • W.Batura "Szlakami Południowej Suwalszczyzny"
  • J.Bacewicz "Podstawy wiedzy regionalnej ziemia suwalska"Noclegi w okolicy - Jaminy

CENA PLN
45.00 os/noc
CENA PLN
120.00 os/noc
CENA PLN
140.00 os/noc
CENA PLN
240.00 os/noc
CENA PLN
350.00 os/noc
Top