Logo

Netta

nettaJest to duża wieś, a właściwie dziś trzy wsie - sołectwa. Netta powstała około 1532 roku z inicjatywy Jana Radziwiłła, założona przez Macieja Srebrowskiego. Od lat czterdziestych XVII wieku, do rozbiorów mieściła się tu siedziba starostów augustowskich. Dwór znajdował się we wsi Netta-Folwark. W XIX wieku mieszkali w nim dzierżawcy dóbr skarbowych. 
Po powstaniu 1831 roku ustanowiono tu majorat rosyjski. W latach dwudziestych XX wieku, przeprowadzono parcelację i poszczególne działki sprzedano na preferencyjnych zasadach ochotnikom wojny 1920 r. Większość mieszkańców wsi, właśnie osadników z ochotników, została w 1940 roku wywieziona na Syberię. W pobliżu "dworu" pozostały resztki parku z pomnikowymi drzewami.
Niedaleko, w Neckim Borku pod Białobrzegami, znajduje się cmentarzysko z okresu rzymskiego (III-V w. n.e.), przebadane przez archeologów w 60 latach. Również w tym miejscu odnaleziono pozostałości dwóch osad otwartych.
Legendy wiążą Nettę z krzyżackim zamkiem Metenburg z 1392 roku. Góra, na której rzekomo miał znajdować się zamek, została splantowana i nie ma po niej śladu.
W odległości 2 km od Netty-Folwarku znajduje się śluza Borki, odbudowana w nowym kształcie konstrukcyjnym, po II wojnie światowej.
Informacje zaczerpnięto z :

  • S.Maciejewski "Po ziemi Suwalskiej"
  • S.Maciejewski "Szlakami Północnej Suwalszczyzny"
  • I.W. Baturowie "Po ziemi Augustowskiej"
  • W.Batura "Szlakami Południowej Suwalszczyzny"
  • J.Bacewicz "Podstawy wiedzy regionalnej ziemia suwalska"Noclegi w okolicy - Netta

CENA PLN
120.00 os/noc
CENA PLN
140.00 os/noc
CENA PLN
30.00 os/noc
CENA PLN
40.00 os/noc
CENA PLN
35.00 os/noc
Top