Logo

Staroobrzędowcy w Suwałkach

staroobrzędowcy w suwałkach

Na Suwalszczyźnie, poza Wodziłkami, świątynia ortodoksyjnych wyznawców prawosławia znajduje się także w Suwałkach. Jest to największa świątynia staroobrzędowców w Polsce. Swoją siedzibę ma w niej zwierzchnictwo Staroprawosławnej Cerkwi Pomorskiej Rzeczpospolitej Polskiej.

                         
                         
Top