Logo

Szlaki zielone

zielone szlaki suwalszczyznyNAD SZESZUPĘ (47 km):

Suwałki (PKP) - jez. Okuniowiec - wieś Okuniowiec - zabudowania wsi Osinki - osada Studzieniczne - rezerwat "Cmentarzysko Jaćwingów" - zagrody wsi Prudziszki - Brama Jeleniewska - góra Krzemieniucha - wieś Krzemieniucha - Jeleniewo - Kazimierówka - jez. Szurpiły - góry: "Zamkowa", "Cmentarna", "Kościelna" - jez. Jeglówek - jez. Udziejek - Udziejek - jez. Kamenduł - jez. Jaczno - Smolniki - jez. Czarne - jez. Białe - Jodoziory - Pobondzie - Rutka Tartak

WOKÓŁ JEZIOR DYSTROFICZNYCH (7 km):
Krzywe (dyrekcja WPN) - lasy wigierskie - suchary (ścieżka dydaktyczna "Suchary") Pierwszy, Drugi, Trzeci, Czwarty, Piaty - Leszczewo - jez. dystroficzne - Krzywe

DOLINY BŁĘDZIANKI I ROSPUDY (25 km):
Mierkinie (PKS nad jez. Hańcza) - Stołupianka - Wersele - zabudowania Prawego Lasu - wysoczyzna Wysokiego Garbu - Maciejowięta - rzeka Błędzianka - Sypytka - zabudowania Przerośli Nowej - Przerośl - Rakowski Las - połączenie ze szlakiem niebieskim

DOLINY I WZGÓRZA (33 km):
Sadzawki (PKS) - Budzisko - Majdan - dolina Szelmentki - jez. Kupowo - Kupowo-Folwark - Uroczysko Poszeszupie - Poszeszupie - most na Szeszupie - dolina rzeki Wigry - zagrody Sikorowizny i Michałówki - Ejszeryszki - Maszutkinie - wysoczyzna Gór Sudawskich - wzgórze warowni Gulberek - Sudawskie - jez. Sudawskie - Wiżajny 

WOKÓŁ WIGIER (45 km):
Stary Folwark - most na rzeczce Tartacznej - Magdalenowo - Wigry - Czerwony Folwark - Rosochaty Róg - Mikołajewo - las - Czerwony Krzyż - pole namiotowe Jastrzęby - Zakąty - Krusznik - punkt widokowy - jez. Czarne - Bryzgiel - lasy - Powały (była tu leśniczówka) - Gawrychruda - Ośrodek Zarybieniowy w starym młynie - stanica wodna PTTK - rez. J.Długie - jez. Muliczne - rez. Suchar Wielki - rez. Czarna Hańcza - Cimochowizna - Stary Folwark

WZDŁUŻ KANAŁU AUGUSTOWSKIEGO (39 km):
Augustów (Hotel Hetman) - jez. Białe - jez. Wojciechowskie - Studzieniczna jez. Studzieniczne - Śluza Swoboda - rez. "Stara Ruda" - Czarny Bród - Sucha Rzeczka - Śluza Gorczyca - Płaska - Paniewo - Śluza Paniewo - jez. Krzywe - Śluza Perkuć - rez. "Perkuć" - jez. Mikaszewo - Jazy - śluza Mikaszówka - Mikaszówka

DO LIPSKA (78 km): 
Augustów (Stara Poczta) - Śluza Białobrzegi - Białobrzegi - Gliniski-most na Kolniczance - Świderek - Bór - Chomaszewo - Huta - Kopiec - Wrotki - Jaminy - Czarniewo - Kunicha - Sztabin - Krasnoborki - Wolne - Jasionowo - Krasnybór Jastrzębna I - Ostrowie - Jastrzębna II - Nowy Lipsk - Lipsk

Top