Logo

Wędkarstwo

wędkarstwo na suwalszczyźnie

Pojezierny charakter Suwalszczyzny sprzyja dla odpoczynku z wędką. Tutejsze wody są bogate w różne gatunki ryb - jest ich aż 44. Najliczniejsze są karpiowate: leszcz, płoć, karp, karaś, krąp, szczupak, okoń, węgorz, sum, piskorz, ciernik, kiełbia, ukleja, lin - w rzekach: boleń, jaź, kleń, brzana, piekielnica. Rodzina ryb łososiowatych, żyjących w głębokich polodowcowych jeziorach jest reprezentowana przez: sielawę, sieję, stynkę, troć jeziorową, miętusa, pstrąga potokowego. Aby skutecznie łowić ryby należy poznać ich środowisko i zwyczaje. Z tego powodu poniżej zamieszczamy krótki opis niektórych związanych z "rybnym" tematem zagadnień 

ryby

Wśród ryb jeziorowych rozróżniamy przedstawicieli trzech stref wodnych: dennej, przybrzeżnej i pelagicznej (wolnej przestrzeni wodnej). W zależności od strefy różnią się one od siebie wymaganiami związanymi ściśle z daną strefą. Strefę przybrzeżną zamieszkują na przykład: płoć, lin, karaś, szczupak i miętus; przybrzeżno-denną: karp, węgorz, okoń, leszcz, jazgarz, krąp; otwartą - sielawa, sandacz, ukleja; denną - sieja, leszcz, krąp i jazgarz.

NATLENIENIE ZBIORNIKÓW

Ryby jeziorowe wykazują różne zapotrzebowania na tlen. Sieja, sielawa, stynka, ukleja i miętus są najbardziej wyczulone na zawartość tlenu w wodzie, natomiast płoć, krąp, okoń, jazgarz, szczupak i sandacz - mogą żyć w wodzie o jego średniej zawartości. Są także ryby niezwykle odporne na niską zawartość tlenu - karaś, karp, leszcz, lin i sum. 

temperatura

Istnieje pewna prawidłowość w żerowaniu ryb, uzależniona od temperatury wody. Im woda w jeziorze jest cieplejsza, tym bardziej wzrasta u nich tempo przemiany materii - ryby szybciej stają się głodne i przerwy w pobieraniu pokarmu są krótkie. Dlatego też są szczególnie wrażliwe na nagłe spadki temperatury, które powodują znaczne zmniejszenie ich apetytu. 

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE I WIATR 

Ciśnienie atmosferyczne ma ogromny wpływ na równowagę fizjologiczną ryby. Jest to wynik działania pęcherza pławnego, który informuje ją o zbliżających się zmianach atmosferycznych i umożliwia swobodne poruszanie się na różnych głębokościach wody. Nagły lub długotrwały spadek ciśnienia powoduje zachwianie intensywności przemiany materii i utratę apetytu. Dlatego przed wybraniem się na ryby warto sprawdzić stan barometru i przyjrzeć się kierunkowi i sile wiatru. Wzmagające się wiatry ze wschodu lub północy zapowiadają spadek ciśnienia. Podczas burzy - padającego deszczu i wyładowań atmosferycznych - ryby przestają zupełnie brać.wpływ księżyca

Można zaobserwować pewną zależność pomiędzy fazami Księżyca, a żerowaniem ryb. Nie jest to do końca wytłumaczalne przy jeziornych zbiornikach wodnych. W wypadku mórz i oceanów Księżyc wywołuje zjawisko pływów i odpływów, które działają na apetyt ryb. Na naszych jeziorach najlepszymi fazami, sprzyjającymi wędkowaniu są: nów i pierwsza kwadra.


HYDROLOGIA JEZIORA

Duże znaczenie dla zrozumienia zachowania się ryb w jeziorze ma poznanie jego hydrologicznego charakteru, czyli - typu zbiornika, poziomu wody, połączenia z rzeczkami (innymi zbiornikami), ukształtowania dna, rodzaju linii brzegowej i roślinności


PORY ROKU A ZACHOWANIE SIĘ RYB

WIOSNA brak bujnej roślinności podwodnej powoduje to, iż ryby żerują na stopniowo podgrzewających się płyciznach i pozostają tam zwykle aż do tarła; 

LATO silny rozwój fito- i zooplanktonu, zakwity wody, upały - powodują iż ryby gromadzą się w rejonach podowodnych źródeł, przy ujściach i wpływach rzek - tam gdzie temperatura jest niższa i wyższe nasycenie tlenem; ryby najchętniej biorą przed wschodem i zachodem słońca; 

JESIEŃ ryby rozpoczynają intensywne żerowanie przed nastaniem chłodów i silnych wiatrów; wzrasta ilość tlenu i powoli obumiera roślinność strefy przybrzeżnej; 

ZIMA ryby zbierają się w stada równowiekowych osobników i poszukują zimowisk na dużych głębokościach; jeziora skuwa pokrywa lodowa (od połowy grudnia do końca marca); 

INFORMACJE ŁOWIECKIE

Obecnie jeziora ziemi suwalskiej dzierżawią:

 • Polski Związek Wędkarski
 • spółki rybackie,
 • osoby prywatne.

Największe jeziora są w zarządzie Wigierskiego Parku Narodowego. 

WĘDKARSTWO PZW 

Karty wędkarskie PZW są do nabycia we wszystkich urzędach pocztowych, ośrodkach wczasowych, obiektach i kołach rybackich.

Poniżej wyciąg z zasobów suwalskiego okręgu PZW (większe jeziora):SumowoBiałe (Filipowskie)GarbaśKamienneMieruńskie WielkieRospuda, Szurpiły, Boczne, Kościelne, Przystajne, HańczaBolestyKrzywe, Staw Pł 

WĘDKARSTWO w WPN
Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego, zgodnie z rybacką klasyfikacją jezior:

 • Jeziora leszczowe: Białe k. Piert, Czarne k. Gawrych Rudy, Gałęziste, Krusznik, Mulaczysko, Muliczne, Okrągłe, Samle Wielkie, Samle Małe i Widne; ryby: leszcz, sielawa, stynka, ryby drapieżne oraz płoć.
 • Jeziora linowo-szczupakowe: Klonek, Królówek, Leszczewek, Omułówek i Postaw; ryby: lin, szczupak, płoć, okoń i karaś.
 • Jeziora karasiowe: Błotniste, Przetaczek, Ślepe Krzyżańskie; ryby:karaś brak ryb.

WPN stosuje dwa rodzaj ochrony jezior: częściowe oraz ścisłe. Ochroną ścisłą są objęte:

 • Białe Wigierskie,
 • Długie Wigierskie,
 • Muliczne,
 • Okrągłe,
 • Wądołek,
 • Suchar Wielki,
 • Wygorzele.

Pozostała część jezior parku, podlega ochronie częściowej. Wśród nich wyróżniono jeziora o I i II stopniu stosowanych form ochronnych.

Przy czym I grupa to obiekty udostępnione wyłącznie do prowadzenia badań naukowych i kontrolnych odłowów ryb.

WARUNKI 

Wędkowanie na wodach WPN (II stopień ochorny wód) może odbywać się wyłącznie po wykupieniu licencji (dostępna na jeziora Wigry, Pierty, Leszczewek, Omułówek, Mulaczysko) na sportowy połów ryb. Licencja jest zbudowana na podobnych zasadach jak PZW, posiada jednak specyficzne ograniczenia - zawarte w dołączanym do niej regulaminie (poniżej niektóre z nich):

 • obowiązuje całkowity zakaz połowów suma, siei, troci jeziorowej i pstrąga potokowego,
 • 10-cio miesięczny okres ochronny dla szczupaka,
 • zakaz stosowania połowów "na żywca" i używania zanęt
 • połowy wędkarskie dozwolone są : od 15 maja do 31 października,
 • od dnia 1 czerwca do 15 lipca nie wolno łowić od brzegów wyspy Ordów, Ostrów, Krowa aż po wieś Zakąty i przy brzegach wysp : Brzozowych oraz Kamień.
Miejsca w których można nabyć licencję wędkarską*:

 • Krzywe 82, Dyrekcja WPN poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
 • Krzywe 82, parking przy dyrekcji parku w dni robocze 15.00- 20.00, sobota - niedziela 8.00-20.00
 • Suwałki, sklep wędkarski "Stynka" - ul. 1Maja 1
 • Suwałki, "REMAS" ul. Partyzantów 53
 • Suwałki, "Myśliwy" ul. Sejneńska 7
 • Suwałki, Agencja Turystyczna Suwalszczyzna
 • Augustów, Sklep wędkarski, ul. Mostowa 24


* Żródło: WPN

Top