Logo

Miejscowości Suwalszczyzny

Miejscowości Suwalszczyzny

Region obfituje w miejscowości o ciekawej historii, malowniczo położone wśród wzgórz, lasów i jezior Suwalszczyzny i Mazur Garbatych:

ATENY

Wieś Ateny jest położona na północnej krawędzi jeziora Blizno.

AUGUSTÓW

Najstarsze miasto Suwalszczyzny, położone między jeziorami Necko, Białe, Studzieniczna i Sajno.

BAKAŁARZEWO

Bakałarzewo - dawne miasto, dziś wieś gminna nad doliną rzeki Rospudy  jeziora Sumowo.

BARGŁÓW KOŚCIELNY

Jest to wieś gminna, powstała w pierwszej połowie XVI wieku.

BECEJŁY

Jest to popularna wieś letniskowa, usytuowana na przesmyku między jeziorami Szelment Mały a Iłgiel.

BERŻNIKI

Było tu niegdyś uroczysko leśne, którego nazwa pochodziła od litewskiej nazwy brzozy.

BIAŁOBRZEGI

W XVI wieku w miejscu gdzie obecnie są położone Białobrzegi - na trakcie do Knyszyna - była przeprawa przez rzekę Nettę, a później most.

BŁASKOWIZNA

Wieś powstała w 1603 r. Jest usytuowana w formie ulicówki na  brzegu jeziora Hańcza

CZERWONY KRZYŻ

Osada Czerwony Krzyż powstała w XVIII wieku, a swą nazwę zawdzięcza krzyżowi stojącemu przy drodze do Wysokiego Mostu.

DOWSPUDA

Była to najstarsza znana miejscowość w tej części ziem pojaćwieskich. Przed 1639 rokiem  - majątek Dowspuda (nazwany tak od rzeki) przejęli Pacowie

DUBENINKI

Dziś jest to wieś gminna, usytowana na południowych obrzeżach Puszczy Rominckiej.

EŁK

We wczesnym średniowieczu, na wyspie jeziora Ełk istniała jaćwieska strażnica.

FILIPÓW

Filipów niegdyś miasto - dziś wieś gminna - położony jest nad doliną rzeki Rospudy i południowego krańca Jeziora Kamienistego.

GABOWE GRĄDY

Jest to wieś powstała na prastarym uroczysku, które nosiło nazwę "Gabowe Grądy".

GAWRYCH RUDA

Wieś Gawrych Ruda rozwinęła się z rudni, która istniała w tym miejscu jeszcze przed 1668 rokiem.

GIBY

Wieś Giby dawniej nosiła nazwę Heret tak jak i pobliskie jezioro. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1594 roku.

GOŁDAP

W 1565 roku książę Albrecht Hohenzollern postanowił w pobliżu granicy z Litwą założyć miasto, celem wzmocnienia tej części Prus Wschodnich.

JAMINY

Jaminy to duża wieś, przedsiółek Biebrzańskiego Parku Narodowego, przed wojną siedziba gminy Dębowo

JASTRZĘBNA

Jastrzębna jest wymieniana już w dokumentach z 1636 r. Biegł tędy trakt grodzieński od Sajenka do Lipska.

JELENIEWO

Wieś Jeleniewo istniała od około 1770 roku. W latach 1815-1829 biegł trakt pocztowy z Warszawy przez Suwałki do Petersburga.

KALETNIK

Jest to duża wieś o cechach miasteczka, w południowej części gminy Szypliszki.

KAROLIN - POKROWSK

Karolin powstał w 1796 roku, założony przez Ludwika Skąpskiego, który nazwał swój folwark od imienia ukochanej żony.

KRASNOGRUDA

Z dworem w Krasnogrudzie związane jest nazwisko wybitnego pisarza Czesława Miłosza, który- jako student - w latach trzydziestych XX wieku spędzał tu wakacje.

KRASNYBÓR

Początkowo znajdował się tu dwór myśliwski, ale podczas kolonizacji 1585-1598 Adam Chreptowicz założył folwark i wieś.

KRZYWE

Wieś letniskowa, granicząca z terenami Wigierskiego Parku Narodowego. Jest siedzibą jego dyrekcji.

LIPSK

Miasto Lipsk położone jest nad górna Biebrzą i otoczone kompleksem dużych i ciekawych pod względem przyrodniczym łąk bagiennych i torfowych

MAGDALENOWO

Wieś została założona między 1682 a 1690 rokiem przez kamedułów, w celu osadzenia w niej rzemieślników potrzebnych do budowy kościoła i klasztoru.

MAŁA HUTA

Mała Huta to niewielkie wiejskie osiedle, zdominowane przez wille, prawie na przedmieściach miasta Suwałki.

MIKASZÓWKA

Wieś powstała z rudni prowadzonej od połowy XVII wieku do 1826 roku przez mazowieckie rody Domuradów i Skrodzkich.

NETTA

Netta powstała około 1532 roku z inicjatywy Jana Radziwiłła, założona przez Macieja Srebrowskiego. 

OLECKO

Malownicze położenie nad jeziorem Olecko Wielkie i rzeką Legą powoduje iż jest to wspaniały ośrodek wypoczynkowo - turystyczny. 

OSINKI

Wieś Osinki została założona przez kamedułów wigierskich w 1724 roku.

PŁASKA

Płaska jest wsią gminną. Swą nazwę zawdzięcza rzece, włączonej do systemu Kanału Augustowskiego

PŁOCICZNO

Wieś Płociczno powstała w XVII wieku jako osada smolarzy.

POSEJNELE

Niedaleko od Posejnel znajduje się wzgórze porośnięte lasem zwane grodziskiem. Znaleziono tu ślady osadnictwa z III-II wieku p.n.e, a także średniowieczne ślady Jaćwingów.

PRZEROŚL

W 1799 roku Przerośl była największym miastem Suwalszczyzny - liczyła 246 domów i 1310 mieszkańców (w tym czasie Suwałki zajmowały drugie miejsce, Raczki trzecie, a Filipów czwarte).

PUŃSK

Puńsk był wymieniany już jako miasto na szlaku wiodącym z Merecza do Wiżajn już w 1612 roku. Obecnie Puńsk jest siedzibą gminy, zamieszkałą w 80 procentach przez autochtonicznią ludność narodowości litewskiej. Pielęgnują oni swą kulturę, język oraz tradycję.

RACZKI

Raczki - kiedyś miasto, dziś duża wieś gminna z zachowanym charakterem miasteczka. Usytuowana jest na zachodnim brzegu rzeki Rospuda, przy historycznym trakcie handlowym z Grodna do Prus.

RAJGRÓD

Pierwsze ślady osadnictwa ludzkiego na terenie Rajgrodu pochodzą sprzed 9000-7000 lat. Nad jeziorem Dreństwo znaleziono szkielety ludzi kromaniońskich.

RUTKA - TARTAK

Rutka-Tartak to duża wieś gminna o charakterze miasteczka, położona nad Szeszupą w dolinie porośniętej lasem. Wieś jest siedzibą urzędu gminy i nadleśnictwa.

SEJNY

Początki miasta związane są z dworem namiestnika, kniazia Iwana Wiśniowieckiego, który powstał w 1522 r.

SMOLANY

Pierwsza wzmianka o Smolanach pochodzi z 1746 roku i mówi o folwarku i znacznych dobrach prywatnych rodziny Kotarskich.

SMOLNIKI

Jest to duża letniskowa wieś, otoczona lasami i malowniczo położona na wysokim płaskowyżu na krawędzi pradoliny Szeszupy. Stanowi wspaniałe miejsce wypadowe na liczne piesze szlaki Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

SOBOLEWO

Wieś Sobolewo powstała dzięki kamedułom wigierskim, którzy w 1792 roku założyli tu hamernię miedzi, produkującą blachę i naczynia. Istniała ona jeszcze pod koniec XIX wieku.

STAŃCZYKI

Jest to niewielka wieś o walorach letniskowych, bardzo ładnie położona nad rzeką Błędzianką. Początki wsi sięgają drugiej połowy XVI w., kiedy nazywała się Staciówka.

STARY FOLWARK

Jest to popularna miejscowość letniskowa, położona na północnym brzegu jeziora Wigry, w obrębie Wigierskiego Parku Narodowego. Była już przed wojną znanym ośrodkiem turystycznym.

STUDZIENICZNA

Wieś Studzieniczna powstała w drugiej połowie XVIII wieku. Jest popularnym miejscem odpustowym, szczególnie w Zielone Świątki. 

SUWAŁKI

Suwałki założyli nad rzeką Czarna Hańczą, w centrum swoich dóbr kameduli wigierscy. W 1690 r. była to malutka osada licząca sobie dwa "dymy". Legenda mówi, iż nazwa - Suwałki, pochodzi od słowa suwałka, która w dialekcie "ziuków" - Litwinów zamieszkujących Suwalszczyznę - oznacza "zbieraninę". I w rzeczy samej, pierwsi mieszkańcy Suwałk stanowili poniekąd zbieraninę, wśród której zapewne mogli znajdować się nawet i włóczędzy z różnych stron.

SZCZEBRA

W 1783 roku, po wybudowaniu szlaku z Grodna do Raczek, omijającego Augustów, postanowiono stworzyć z Szczebry ośrodek miejski.

SZTABIN

Jest to duża wieś gminna, niegdyś miasteczko, położona nad Biebrzą. Powstała jeszcze przed 1598 rokiem, przy przeprawie przez Biebrzę, na trakcie Augustów - Knyszyn.

SZURPIŁY - ZAMKOWA GÓRA

Szurpiły zostały założone przez kamedułów wigierskich w 1685 r., na miejscu osady drwali. Dziś jest to niewielka wieś letniskowa, bardzo ładnie położona na polodowcowej wysoczyźnie, przy południowej granicy Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

SZWAJCARIA - CMENTARZYSKO JAĆWINGÓW

Cmentarzysko w Szwajcarii było badane w latach 1955-1966 przez kompleksową Ekspedycję Jaćwieską pod kierunkiem Jerzego Antoniewicza. Obecnie jest to rezerwat archeologiczny, o powierzchni 4,12 ha.  Znajdują się tu, na zalesionym terenie, kurhany - okrągłe kamienne usypiska. Ich średnica wynosi od 6 do 21 metrów.

SZYPLISZKI

Szypliszki to duża wieś gminna, położona 8 km od przejścia granicznego w Budzisku. Została założona w XVII wieku przy trakcie z Warszawy do Petersburga.

TURTUL

Siedlisko młyńskie Turtul położone jest wśród ozu turtulskiego na rzece Czarna Hańcza. Nazwa miejsca ma pochodzić od nazwiska młynarza, ale całkiem jest możliwe, że ma charakter dźwiękonaśladowczy - stuku młyńskiego koła.

WIGRY

Wieś Wigry jest położona na brzegu jeziora Wigry u podnóża wzgórza klasztoru pokamedulskiego. W "zamierzchłych" czasach było to ulubione miejsce polowań wielkich książąt litewskich i królów polskich.

WIŻAJNY

Miasto Wiżajny powstało jako ośrodek polskiej kolonizacji Puszczy Mereckiej pod koniec XVI wieku.

WODZIŁKI

Wieś istnieje od 1788 roku, założona przez staroobrzędowców. Staroobrzędowcy znaleźli się na Suwalszczyźnie około 1780 r., gdzie schronili się przed okrutnymi prześladowaniami w Rosji.

ŻYTKIEJMY

Jest to duża wieś sołecka o cechach miasteczka, usytuowana na przedpolu Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.Top